Přihláška soutěžního díla

Informace o autorech a přihlašovateli (krok 1 ze 4)

Jméno autora nebo název týmu

Věk autora k dnešnímu dni

Jméno přihlašovatele

Prohlášení o věku přihlašovatele

Kontaktní e-mail přihlašovatele

Zasílání informací

Kontaktní telefon přihlašovatele